Şartlar ve Koşullar
Anasayfa Şartlar ve Koşullar

Şartlar ve Koşullar

1. Konu
1.1. Bu yazı Günay Kimya web sitesinin kullanım koşullarını ve tarafların bu kullanıma bağlı olarak hak ve yükümlülüklerini içerir.

2. Tanımlar ve Koşullar
2.1. Bu web sitesine girmeniz veya bu web sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları ve hükümleri kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.
2.2. Bu web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcının bu web sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kullanıcı, kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.
2.3. Bu web sitesinin kullanımından doğacak her türlü zarar ve/veya kayıplardan dolayı Günay Kimya’ın, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişilerin ve Günay Kimya’ın yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. 
2.4. Günay Kimya bu yasal uyarıda yer alan tüm koşulları ve hükümleri önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir. 

3. Bilgilendirme ve Feragat
3.1. Bu web sitesi, bilgilendirme amacıyla iyi niyetle hazırlanmıştır. Bu web sitesinde yer alan her türlü bilgi genel nitelikte olup, doğruluğu, eksiksiz olması, güvenilirliği, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette Günay Kimya tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir. 
3.2. Günay Kimya hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir. 
3.3. Bu web sitesine erişim ve sitede yer alan bilgilerin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müsbet, her türlü zarardan her ne nam altında olursa olsun Günay Kimya, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişiler ve Günay Kimya’ın yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların sorumlu tutulamaz. 
3.4. Bu bilgilere ilişkin gecikmeler, eksiklik ve hatalardan ve/veya bu bilgileri kullanmanızdan kaynaklanan doğrudan veya dolaylı her türlü zarardan Günay Kimya, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları ve bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişiler sorumlu değildir.

4. Fikri Mülkiyet
4.1. Bu internet sitesinde kullanılan tüm ünvan, marka, logo, görsel ve tasarımlar ile projelerin tüm hakları Günay Kimya’a ait olup bir kısmının veya tamamının Günay Kimya’ın izni olmaksızın kullanılması yasaktır. Bu yükümlülüğün ihlali halinde ilgililer hakkında cezai ve hukuki süreç başlatılır.
4.2. Bu sayfada verilen bilgiler ticari veya pazarlama amaçlı olmayıp, temsilidir ve tanıtım amaçlıdır. Bu sayfadaki bilgiler, Günay Kimya’ı bağlamayacağı gibi herhangi bir surette teklif veya icap niteliği bulunmamaktadır. Günay Kimya bu bilgileri her zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir
4.3. Bu web sitesinde yer alan, bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan, tüm sayfalar, fotoğraflar, dizaynlar, resimler gibi malzemeler ve bilgilere ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları Günay Kimya’a ait ve ilgili kanunlarca korunmakta olup, bu malzemeler ve bilgiler izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. 
4.4. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünler sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. 
4.5. Bu web sitesindeki bilgileri herhangi bir ticari ve çıkar amacı olmadan kişisel bilgi edinmek amacıyla kullanabilir, indirebilir, kopyalayabilir ve yazdırabilirsiniz ya da herhangi bir ticari ve çıkar amacı olmadan üçüncü şahıslara sadece kişisel bilgilendirilmeleri amacıyla bu bilgilerin Günay Kimya web sitesinden temin edildiğini ve burada yer alan tüm koşul ve hükümlere bağlı olduklarını belirtmek şartıyla verebilir ve gönderebilirsiniz. 
4.6. Bu web sitesinde yer alan herhangi bir bilgiyi, herhangi bir şekilde tahrif etmek her türlü cezai ve hukuki takibata neden olacaktır.

5. Yetkili Mahkeme 
5.1. Bu web sitesinin kullanımından ve yasal uyarıda yer alan koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya bu web sitesi ile bağlantılı olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda Türkçe Yasal Uyarı metni esas olup, Gaziantep Mahkemeleri ve İcra ve İflas Daireleri yetkilidir.
Bu yayın, Günay Kimya’ın izni olmadan kopyalanamaz, dağıtılamaz, ticari bir amaçla kaynak gösterilmek suretiyle kullanılamaz ve hiçbir format altında bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.

© 2019 Günay Kimya 

GÜNAY ENDÜSTRİYEL KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

© Copyright 2019 - 2022 Tüm hakları Saklıdır. Yazılım: Basamak Bilişim

E-Bültene Abone Olabilirsiniz